ornans

Ornans 是一个两面均可使用的专业墙板,其灵感来自于能够更好地展示建筑师和现代室内设计师的要求。轻巧,减厚,易安装使得产品能够应用在任何表面,拐角或平地,也能很好地衔接其他材料-金属,布料,石头等。

ornans提供从180毫米到33毫米的木材,加热后可以重新塑型以贴合复杂的表面,逐渐超越材料的限制。可以选择不同的色彩和形状,根据喜好可以选择使用光滑面板或螺纹面板:完全自由的设计和组合。 丰富的配套元件-踢脚线、收边条、阴角及阳角,完整的系列,展现了其出色的多功能性。

technical brochure (pdf)

example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example