versatilis

Versatilis 是一个特殊的系列,提供不同的标准的或用户的自定义组合的木板,是创建高能效外部贴墙的理想选择。是一个完整的灵活的系统,能够适用于墙贴,遮阳板,栏杆和围栏,天花吊顶。轻巧,坚固,阻燃,防水,防风是woodn versatilis的杰出点。
technical brochure (pdf)

example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example