usporedba s woodn-om
GLAVNE OSOBINE:

TRADICIONALNO DRVO (npr. TEAK)
- krha se
- natopljuje se vlagom
- gorivo je
- dolazi od rezanja šuma
- napadaju ga crvi, paraziti i plijesn
- ne može se reciklirati
WOODN
- ne krha se
- stabilan u dodiru s vodom
- samogasivi
- njegovo korištenje pridonosi smanjenju rezanja šuma
- otporan na crve, parazite, plijesn
- u potpunosti se reciklira
PLEMENITA I DRUGA KOMPOZITNA DRVA
- osjetljive površine rezovi i ogrebotine se moraju prikrivati
- Eventuale obrade moraju završno obrađene bojom ili premazima
WOODN
- obojan i sa teksturom u smjesi
LAMINATI
- škripe pod korakom i jednom kada se upotrebe pojavljuju se slojevi strukture

WOODN
- ne škripi/tih je i
- ima homogenu strukturu

KERAMIKA I STAKLO
- sjajna/o je ali hladna/o na dodir i pogled
- kada je mokra/o skliska/o je
- vrlo visoka specifiča težina

WOODN
- stvara topao i prisan učinak čak i u uvijek mokrim ambijentima
- kada je mokar jamči čak i veće prianjanje nego kada je suh
- lagan je kao puno drva